אתמול התקיים מרוץ Meatless Monday הראשון בפארק הרצליה.

איך היה? בואו תראו את התמונות שלנו משם:

צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר

צילום: רוני שיצרצילום: רוני שיצר

 

צילום: רוני שיצר 

צילום: רוני שיצר

צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר

צילום: רוני שיצר
צילום: רוני שיצר